Quản lý chất lượng nước tưới tiêu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem chi tiết

Quản lý chất lượng nước tưới với AgroSmart™

TOOB™

Ống trộn Ô-xy TOOB

NANOBUBBLE

Công nghệ Nanobubble

Giải pháp DOS-X

DOS-X

Trộn ô-xy công suất lớn

NANOBUBBLE

Công nghệ Nanobubble

MICRO-BUBBLE™

Sục khí bằng MicroBubble Nozzle

MULTI-VENTURI™

Sục khí bằng đầu sục Multi-Venturi

Mazzei Air Injection

MAZZEI AIR-INJECTION™

Trộn ô-xy bằng
Mazzei Air Injector

PHYTO-C3™

Catalyst làm sạch nước tưới tiêu

Kiểm soát pH nước

DOS-X

Trộn ô-xy công suất lớn

Theo đõi chúng tôi trên mạng xã hội