Giải pháp OxyBoosting™

Thông tin chung

OxyBoosting™ là giải pháp làm tăng Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen) trong nước tưới tiêu, đặc biệt là các hệ thống tưới nhỏ giọt, thủy canh. Đây là một giải pháp hiện đại lần đầu tiên được AgroSmart đem đến Việt Nam. OxyBoosting™ gồm nhiều công nghệ khác nhau phù hợp với từng hệ thống tưới tiêu khác nhau.

Ô-xy hòa tan (Dissolved Oxygen) là lượng phân tử ô-xy (O2) tự do, không liên kết hóa học được giữ trong nước hay một dung dịch. Trong môi trường nước, ô-xy hòa tan là phân tử ô-xy (O2) không liên kết hóa học với bất kỳ chất nào khác, được các cluster nước “bao bọc” lại bên trong.

Lượng ô-xy hòa tan trong nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là nhiệt độ, áp suất, độ mặn của nước. Ô-xy hòa tan được tính bằng mg/L, hoặc tương đương với ppm.

Buổi đêm, hệ thống mạch rây (phloem) vận chuyển các chất quang hợp được (chủ yếu là đường) từ các mô lá xuống các bộ phận cần sử dụng, đặc biệt là rễ và củ, hạt (cất trữ). Rễ sử dụng các dinh dưỡng này để tăng sinh khối, ô-xy hóa chúng để tạo năng lượng (ATP) hấp thụ nước, các khoáng chất và vận chuyển lên các bộ phận thân, lá qua hệ thống mạch gỗ (xylem).

Việc hấp thụ dinh dưỡng của rể cần lượng ô-xy đủ để ô-xy hóa các chất dinh dưỡng này. Trong hệ thống thủy canh, nguồn ô-xy này hoàn toàn phụ thuộc vào lượng ô-xy hòa tan trong nước tưới. Trong hệ thống canh tác với đất, ô-xy được rể khai thác ô-xy từ các dung dịch đất (soil solution) và các khoảng không nếu đất tơi xốp. Ô-xy hòa tan trong nước tưới là nguồn ô-xy quan trọng cho rễ, giúp rể phát triển và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Nếu như đất bị nén, nhiễm mặn, nguồn ô-xy hòa tan từ nước tưới rất quan trọng cho sự phát triển của rễ.

Việc hấp thụ dinh dưỡng của rể cần lượng ô-xy đủ để ô-xy hóa các chất dinh dưỡng này. Trong hệ thống thủy canh, nguồn ô-xy này hoàn toàn phụ thuộc vào lượng ô-xy hòa tan trong nước tưới. Trong hệ thống canh tác với đất, ô-xy được rể khai thác ô-xy từ các dung dịch đất (soil solution) và các khoảng không nếu đất tơi xốp. Ô-xy hòa tan trong nước tưới là nguồn ô-xy quan trọng cho rễ, giúp rể phát triển và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Nếu như đất bị nén, nhiễm mặn, nguồn ô-xy hòa tan từ nước tưới rất quan trọng cho sự phát triển của rễ.

Để tăng lượng ô-xy hòa tan trong nước, phương pháp chủ yếu là làm tăng tiết diện tiếp xúc giữa nước và không khí (chứa 20,9% ô-xy) hoặc nguồn khí ô-xy nguyên chất (bình khí ô-xy, máy tạo ô-xy). Một phương pháp khác điện phân nước trực tiếp thành khí O2 và H2.

Sản phẩm

Mục hỏi đáp

Câu hỏi 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Câu hỏi 2

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Câu hỏi 3

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod.

Câu hỏi 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Câu hỏi 2

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Câu hỏi 3

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod.

Công nghệ

Scroll to Top